Sekere kruie kan jou naarmaak of jou maag laat werk, maar dis maar hoe die kruie jou liggaam skoonmaak. Soms maak kruie jou eers sieker voordat dit jou gesond maak. Dit is baie belangrik dat jy aanhou met die kruie maar net die dosis effens verminder totdat jou liggaam daaraan gewoond is.